ჩვენ შესახებ

კომპანია "ელსავაკო", ამჟამად უკვე "ლილო მოლი", დაფუძნდა 1991 წელს. ის იყო  მსგავსი ტიპის  პირველი  კომერციული ცენტრი, რომელმაც  ხელისუფლებისგან ოფიციალურად მიიღო  ნებართვა სამეწარმეო საქმიანობაზე. სავაჭრო ცენტრის სტრატეგიული ადგილმდებარეობა, აქ წარმოდგენილი პროდუქციის მრავალფეროვანი არჩევანი, ხელმისაწვდომი ფასები და როგორც საცალო, ისე საბითუმო ვაჭრობის შესაძლებლობა გახდა ის კონკურენტული უპირატესობა, რომელმაც კომერციული ცენტრის წარმატება განაპირობა. წლების განმავლობაში მისი პროდუქტით მარაგდებოდა არა მხოლოდ საქართველოს რეგიონები, არამედ ამიერკავკასიის ქვეყნების დიდი ნაწილი.

ამჟამად "ლილო მოლის" საკუთრებას წარმოადგენს 35 ჰექტარზე განლაგებული სავაჭრო კომპლექსი  6000-მდე სავაჭრო ობიექტით.