კონფიდენციალობის პოლიტიკა

ლილო მოლის საიტის და აპლიკაციის კონფიდენციალობის პოლიტიკა ეხება იმ პირად მონაცემებსა და ინფორმაციასა,რომელიც მოწოდებულია მომხმარებლის მიერ საიტის და აპლიკაციის გამოყენებისას ნებაყოფლობით.

ამავე დროს ვებ-გვერდისა და აპლიკაციის მოხმარებისას შეიძლება მოთხოვნილი იქნას თქვენი პირადი ინფორმაცია იმისთვის , რომ იქონიოთ კომუნიკაცია თქვენთვის საინტერესო თემებზე. ასეთ შემთხვევაში , წარმოდგენილი ინფორმაცია გამოყენებული იქნება იმისთვის, რომ დაკმაყოფილდეს თქვენი მოთხოვნა, გაუმჯობესდეს ვებ-გვერდი და თქვენთვის შემოთავაზებული სერვისები. პერსონალურ მონაცემთა  დაცვის შესახებ საქართველოში მოქმედი კანონის მიხედვით მარკეტინგული მიზნებისთვის, შეიძლება დამუშავდეს შემდეგი მონაცემები: სახელი, გვარი, ელ.ფოსტა, ხოლო ნებისმიერი სხვა მონაცემის დამუშავება შეიძლება სუბიექტის წერილობითი თანხმობის შემთხვევაში.