„Unison"-მა 6000-ზე მეტი მაღაზია დააზღვია „ლილო მოლში"

„ლილო მოლიში“ დღეის მდგომარეობით „Unison"-მა 6000-ზე მეტი სავაჭრო ობიექტი დააზღვია, რაც ჩვენი მაღაზიების 100 % - ს შეადგენს