„ლილო მოლის“ ტერიტორიაზე გრძელდება სადეზინფექციო სამუშაოები

"ლილო მოლი" ყოველდღიურ რეჟიმში აგრძელებს სადეზინფექციო სამუშაოებს, რათა მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციები:
• ყოველდღიურ რეჟიმში გრძელდება გარე/შიდა ტერიტორიების სადეზინფექციო სამუშაოები
• დასუფთვების ჯგუფი სრული დატვირთვით მუშაობს კონტაქტური ზედაპირების მუდმივ რეჟიმში დასამუშავებლად;
"ლილო მოლი" აგრძელებს ჩვეულ რეჟიმში მუშაობას