"ლილო მოლმა" ბიზნეს რეიტინგის დაჯილდოებაზე სამ ნომინაციაში გაიმარჯვა