ლილო მოლში ამოქმედდა სპეციალური კონსერვაციის რეჟიმი

 

ლილო მოლში ამოქმედდა სპეციალური კონსერვაციის რეჟიმი, რომელიც გაგძელდება  ეპიდემიური  სიტუაციის ნორმალიზირებამდე.

სპეციალური რეჟიმის პერიოდში, ლილო მოლის მოიჯარეები სარგებლობენ მნიშვნელოვნად შემცირებული სპეციალური იჯარის ტარიფით.

იმისათვის რომ სპეციალური იჯარის ტარიფი შევიდეს ძალაში, აუცილებელია დაიფაროს ყოველთვიური დავალიანება.

გთხოვთ მიმდინარე მარტის დავალიანება დაფაროთ 26 მარტამდე.

გადახდა შეგიძლიათ:

1. ლილო მოლის დირექციის შენობაში განთავსებულ VTB ბანკის ფილიალში. 

2. VTB ბანკის გადახდის აპარატებზე, იხილეთ ინსტრუქცია  

3. საბანკო გადარიცხვით შემდეგ საბანკო ანგარიშებზე, გთხოვთ გადმოსარიცხი თანხა დააზუსტოთ თქვენი სექტორის მენეჯერთან.

დანიშნულებაში მიუთითეთ მოიჯარის სახელი, გვარი, თქვენი მაღაზიის რიგი და ადგილი, მაგალითად ნინო მაისურაძე, რიგი M3, ადგილი 12

პროკრედიტ ბანკი GE40PC0023600100011799
საქართველოს ბანკი GE21BG0000000161839500
VTB ბანკი GE27VT6600000800083608

 

ნებისმიერ საკითხზე გთხოვთ დაუკავშირდეთ მოვაჭრეებთან ურთიერთობის უფროს მენეჯერს ზურაბ გამყრელიძეს 577 746454

 

ან შესაბამის სექტორის მენეჯერებს  

I სექტორი 577112238 577324478 599779942
II სექტორი 551776757 577324494 557704422
III სექტორი 599180170 577112231  
IV სექტორი 599700006 577112245 577112202
V სექტორი 577112270 577112256 592715714
VI სექტორი 599775022 599421653 577112251
VII სექტორი 599530351 557221755  
Gid & New სექტორი 577324479    
mod სექტორი 599232112    
term სექტორი 557766941