2013 წელს "ლილო მოლმა" პანკისში საბავშვო ბაღი გახსნა