2019 წლის ბოლოდან, იგეგმება ახალი მიწისზედა მეტროს მშენებლობა სამგორი - ლილო მოლის მიმართულებით.