კორონა ვირუსის პრევენციის მიზნით ჩვენთან ყოველდღიურად ხდება სადეზინფექციო ხსნარებით წმენდა

კორონა ვირუსის პრევენციის მიზნით ჩვენთან ყოველდღიურად ხდება როგორც მაღაზიების წმენდა-დეზინფექცია ასევე ყველა იმ გარე ტერიტორიის დამუშავება, სადაც ხდება ადამიანების მასიურად თავშეყრა.
კომპანიის შინაგანაწესის თანახმად დღეში რამოდენიმეჯერ ხდება ყველა ზედაპირის დეზინფიცირება რომელთანაც ყველაზე ხშირად აქვთ კონტაქტი როგორც ჩვენს თანამშრომლებს, ასევე მომხმარებლებს.
ჩვენ ჩვეულ რეჟიმში ვაგრძელებთ მუშაობას.