"ლილო მოლის" განცხადება იჯარის გადასახადზე

"ლილო მოლის" ბრძანება საგანგებო მდგომარეობის დროს მეიჯარეებისთვის იჯარის გადასახადის გადახდის პირობის ცვლილების შესახებ, ბრძანება ხელმისაწვდომია შემდეგ ლინკზე:

https://issuu.com/katekavta/docs