"ლილო მოლის" შვილობილი კომპანია "ფოკუს სტუდიოს" განცხადება

კომპანია "ლილო მოლის" შვილობილი კომპანია "ფოკუს სტუდიო" მომხმარებლისთვის ტელევიზია "L TV@ ქვემოთ მოცემულ ლინკზე მომხმარებელს წარუდგენს  შპს "ფოკუს სტუდიოს" დეკლარაციას:

https://issuu.com/katekavta/docs/__________-__

ნებისმიერ მომხმარებელს  შპს "ფოკუს სტუდიოს"წლის ანგარიშს შეუძლია გაეცნოს შემდეგ ლინკზე: 

https://issuu.com/katekavta/docs/____________-_____________