სოფელ ქანდაში "ლილო მოლის" ერთ-ერთი დამფუძნებლის ბატონი ვაჟა უსანეთაშვილის მიერ განხორციელებული პროექტი

პანდემიის შეზღუდვების მიუხედავად სოფელ ქანდაში ამ დღეებში დასრულდა სკოლის რეაბილიტაციის პროექტი, რომელიც სრულად დააფინანსა "ლილო მოლის" ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა, ბატონმა ვაჟა უსანეთაშვილმა.
სკოლა მზად არის ბავშვების მისაღებად.